Virtual Learning Options

Select a package that best suits your family's needs

Core Programme

 - Weekly Activity Program (20 Activities per week)

- Materials Sent to You (Courier fees at own cost) 

- Weekly Educational Links and Playlists

- Monthly Online Parent Consultation

- Parent Support

Add-On Options

- Home assessment package - R1200 once off payment

- Toy Library (Pretoria only) - R200 monthly

- Daily live session - R1000 monthly

Special Needs Home Programme

- Focus Age 3-6yrs

- Easy to facilitate programme

- Parents support

- OT and Speech Therapist endorsed

- Covers a range of diagnosis including:

   - Autism Spectrum Disorder

   - ADD/ADHD

   - Developmental delay

   - Sensory Processing Disorder

R600.00 Monthly excl. Delivery Cost
Individually priced
R700.00 Monthly excl. Delivery Cost
blake-meyer-V2uUAyCOru4-unsplash.jpg

Kern Program

- Weeklikse Aktiwiteitsprogram (20 Aktiwiteite per week)

- Materiaal Word Gekoerier (Koerier geld op eie koste)

- Weeklikse Opvoedkundige Skakels en Snitlyste

- Ouer Ondersteuning

- Maandelikse Ouer Konsultasie

R600.00 Maandeliks -
Afleweringskoste Uitgesluit

Addisionele Opsies

- Tuis Assesserings Pakket - R1200 eenmalige prys

- Speelgoed Biblioteek (Slegs Pretoria Gebaseer - R200 per mnd)

- Daaglikse Aanlyn Sessies - R1000 per mnd

Individueel Geprys
markus-spiske-OO89_95aUC0-unsplash.jpg

Spesiale Behoeftes Tuis Program

- Ouderdoms Fokus vir 3-6 jariges

- Gebruikers Vriendelike Program vir Fasiliteerders

- Onderskryf deur 'n Arbeids- en Spraakterapeut

- Dek 'n reeks diagnoses, insluitend

   - Autisme

   - ADD/ADHD

   - Ontwikkelings Agterstand

   - Sensoriese Verwerkingsversteuring

R700.00 Maandeliks -
Afleweringskoste Uitgesluit